Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

DIENSTEN VAN DE

ADMINISTRATEUR-GENERAAL
 

MANAGEMENT SUPPORT

VERGADERINGEN

0 x
Directiecomité
0 x
Uitgebreid Directiecomité
0 x
Doorzichtigheidscomité (+ 4 speciale budgetwerkgroepen)
0 x
Raadgevend Comité
0 x
Staff Diensten van de administrateur-generaal
0 x
Management Support Netwerk

VRAGEN

parlementaire vragen

vragen van burgers

AFDELING COMMUNICATIE

INTERNE COMMUNICATIE

nieuwsbrieven naar het personeel

PERS

persvragen

audiovisuele reportages

persberichten

EXTERNE COMMUNICATIE

vragen van burgers en externe partners

nieuwsberichten op de FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten-website

niew-icon-glittenieuw

In november 2017 begon het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten ook Facebook en Twitter te gebruiken. Tegen het einde van het jaar was er al een gemiddeld bereik van bijna 15 000 weergaves per week.

INFORMATIECAMPAGNES

Een geneesmiddel nemen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding?

Het doel van de campagne is vrouwen begeleiden en informeren door de aanbevelingen voor het correct en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen te herhalen, te herinneren aan de noodzaak een zwangerschap te plannen wanneer zij langdurig geneesmiddelen nemen, en door de dialoog met de arts, de apotheker en de vroedvrouw te promoten.

Meer informatie op www.geneesmiddelenenzwangerschap.be

2031 heeft jou nodig!

Deze campagne is gericht op potentiële deelnemers van klinische proeven en op artsen die een belangrijke speler zijn in het informeren en bij het rekruteren van deelnemers.

Meer informatie op www.klinischeproeven.be

BROCHURES

0
Er werden meer dan 3 500 brochures van de verschillende informatiecampagnes aangevraagd, zowel door gezondheidszorgbeoefenaars, scholen, burgers …

HET FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten PUBLICEERT HET JUBILEUMMAGAZINE 2007-2017

1 januari 2007, oprichting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
De afgelopen tien jaar zijn een voorbeeld van samenwerken en vooral van hard werken om uit te groeien tot het respectabel, professioneel agentschap van vandaag, zowel op nationaal als internationaal niveau.

In het jubileummagazine blikken we niet alleen terug op enkele verwezenlijkingen van de eerste tien jaar maar gooien we ook een blik op de toekomst. We laten enkele partners aan het woord en u kunt er verschillende interviews lezen met zowel medewerkers van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten als mensen die het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verlieten om hun talenten ergens elders te gebruiken.

AFDELING KWALITEIT

VERBETERACTIES

KWALITEITSDOCUMENTEN

Kwaliteitsdocumenten: SOP’sStandard Operating Procedure - een reeks geschreven werkinstructies en WIT’sWerkinstructie

PROCESSEN

Procesfiches beschikbaar voor
0 %
van de beroepsprocessen
0 %
van de ondersteunende processen
0 %
van de besturende processen

AUDITS

0
interne auditeurs
0
interne audits
0
processen geauditeerd
19,0 uur
= gemiddelde duur per auditeur per audit
0
non-conformiteiten
waarvan
0 %
kritische
63,0 %
ernstige
34,0 %
kleine

EXTERNE KLACHTEN

Ontvangen klachten

0
klachten over het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
0
klachten over FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten-partners

Klachten over het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

0
dagen gemiddelde doorlooptijd
0 %
behandeld binnen de vooropgestelde doorlooptijd

Klachten over FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten-partners

0
dagen gemiddelde doorlooptijd
0 %
behandeld binnen de vooropgestelde doorlooptijd

AFDELING P&OPersoneel en organisatie

De taken van de afdeling P&OPersoneel en organisatie die te maken hebben met het personeelsbeheer zijn ten dienste van de hele organisatie. De cijfers hierover zijn opgenomen in de rubriek Personeel.

JURIDISCHE AFDELING

wetten

koninklijke besluiten

ministeriële besluiten

omzendbrieven

aanvragen voor openbaarheid van bestuur

voorstellen tot minnelijke schikking waarvan

naar het Parket doorgestuurd (geen betaling ontvangen)
De lijst met nieuwe wetgeving van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in 2017, vindt u terug op de website van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

COÖRDINATIE MENSELIJK LICHAAMSMATERIAAL

Cijfermateriaal in verband menselijk lichaamsmateriaal is terug te vinden bij de resultaten van het DG Inspectie.

COÖRDINATIE PROJECT & PORTFOLIO MANAGEMENT OFFICE

Ingediende projecten

Duur van het project

projecten afgesloten

EENHEID INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Voorbereiden en feedback van internationale vergaderingen

0 x
HMAHeads of Medicines Agencies - netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten
0 x
Management Board van het EMAEuropean Medicines Agency - Europees Geneesmiddelenbureau
0
internationale vergaderingen georganiseerd door het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
voor het EDQMEuropean Directorate for the Quality of Medicines - Europees Directoraat voor de Kwaliteit van Geneesmiddelen & Gezondheidszorg (binnen de Raad van Europa)
0 x
SPOCSingle Point of Contact - contactpersoon KnowX workshop – Committee of Experts on Minimising Public Health Risks Posed by Falsification of Medical Products and Related Crimes (CD-P-PH/CMED)
voor het HMAHeads of Medicines Agencies - netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten
0 x
European Surveillance Strategy
0
studiebezoek bij het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: Chinese delegatie
0
openbare raadplegingen/vragenlijsten voor de bevoegde nationale autoriteiten
 • HMAHeads of Medicines Agencies - netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten/EMAEuropean Medicines Agency - Europees Geneesmiddelenbureau Joint Task Force on big data – Survey for National Competent Authorities
 • European Commission’s stakeholder consultation for the evaluation of EUEuropese Unie legislation on blood, tissues and cells
 • European Commission’s Public Consultation on Transformation Health and Care in the Digital Single Market
 • European Commission’s survey regarding Shortage of medicines: Questionnaire on measures implemented in the Member States territories in the context of Article 81 of Directive 2001/83/EC
 • HMAHeads of Medicines Agencies - netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten’s Questionnaire on Compassionate Use Programmes and other possibilities to tackle unmet medical needs
 • HMAHeads of Medicines Agencies - netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten’s Survey related to the regulatory implementation of safety features Falsified Medicines Directive – Commission Delegated Regulation (EUEuropese Unie) 2016/161

niew-icon-glittenieuw

5 werkvergaderingen met België en het Groothertogdom Luxemburg resulteerden in een samenwerkingsovereenkomst inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

EEN OVERLEGCULTUUR

Het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hecht veel belang aan overleg met alle externe partners. Daarom werden in de schoot van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verschillende comités, commissies en overlegplatformen opgericht om dergelijk overleg structureel te organiseren.

Op de FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten-website kunt u meer informatie vinden zoals de rol, de samenstelling, het huishoudelijke reglement, de dagordes en de verslagen.

We lichten hier de belangrijkste activiteiten van het Raadgevend Comité en het Doorzichtigheidscomité toe.

 

 

RAADGEVEND COMITÉ

Het Raadgevend comité adviseert het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten over het gevoerde en het te voeren beleid. In dit comité zetelen vertegenwoordigers van alle sectoren die zijn betrokken bij de materies waarvoor het agentschap is bevoegd, inclusief van patiënten en consumenten en van de betrokken federale overheidsdiensten. De administrateur-generaal van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten neemt het voorzitterschap waar.

Er werden twee vergaderingen georganiseerd waarin de volgende thema’s aan bod kwamen:

 • Adaptive Pathways
 • Impact Pact Medische Technologieën op het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • Melden van ongewenste effecten door patiënten in de apotheek
 • Analyse van het Statement on homeopathic products van de European Academies Sciences Advisory Counsel
 • Nieuwe verpakking geneesmiddelen
 • Autocontrole in de sector medische hulpmiddelen
 • PRIMEPRIority MEdecines - programma van het EMA ter ondersteuning van de ontwikkeling van geneesmiddelen die zijn gericht op een onvervulde medische behoefte
 • Nieuwe Europese Verordening 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

 

 

DOORZICHTIGHEIDSCOMITÉ

Het Doorzichtigheidscomité is en blijft een orgaan waar samenwerking met en transparantie ten aanzien van de stakeholders de sleutelwoorden zijn. De voorzitter is Ann Adriaensen (pharma.be) met Marc-Henry Cornély (Ophaco) als ondervoorzitter.

Het Doorzichtigheidscomité vergaderde 7 keer en organiseerde ook nog 4 specifieke budgetwerkgroepen.

De belangrijkste aandachtspunten in de plenaire vergaderingen waren:

 • Begroting 2018
 • Feedback van het Auditcomité
 • Nieuwe financieringswet voor het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • Nieuwe rapporteringstool voor het opvolgen van de performantie
 • Realisatiegraad van het operationeel plan 2017
 • Opstellen van het operationeel plan 2018

Het Doorzichtigsheidscomité bracht 4 officiële adviezen uit:

 

 • 2 over het voorontwerp van de nieuwe financieringswet voor het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • 1 over het ontwerp van het koninklijk besluit weesgeneesmiddelen
 • 1 over de begroting 2018

© 2018 - FAGG | Privacy | Disclaimer | Klachten | Online bevraging | Contact | Colofon

Volg ons

FAGG Jaarverslag 2017 - powered by THE CREW COMMUNICATION

Share This

Share this post with your friends!