Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

BUDGET EN PERSONEEL

 

BUDGET

Overzicht van de inkomsten 2017 (buiten dotatie)

Bedragen in €

*EMAEuropean Medicines Agency - Europees GeneesmiddelenbureauRIZIVRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Overzicht van de uitgaven 2017

Bedragen in €

*ICTInformatie- en communicatietechnologieNAT-bloedtestNucleic Acid Amplification Test – bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniekRIZIVRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Evolutie inkomsten en uitgaven

Bedragen in €

Activiteit Begroting 2017 Realisatie 2017
Uitgaven (in €)
Uitgaven voor personeel (loonkosten en sociale lasten) 36 130 000 34 512 000
Andere personeelskosten 1 735 000 1 545 000
Expertise 6 959 000 5 020 000
Uitgaven niet-ICTInformatie- en communicatietechnologie 5 057 000 4 717 000
Uitgaven ICTInformatie- en communicatietechnologie 4 910 000 4 910 000
Vermogensuitgaven niet-ICTInformatie- en communicatietechnologie 84 000 000 26 000
Vermogensuitgaven ICTInformatie- en communicatietechnologie 2 029 000 2 029 000
Subsidies NAT-bloedtestenNucleic Acid Amplification Test – bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek 7 251 000 6 290 000
Taks RIZIVRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 35 000 35 000
Andere uitgaven en subsidies 9 508 000 8 955 000
Totaal 73 696 000 68 039 000

De begroting 2017 is vastgesteld volgens een logica die sterk wordt beïnvloed door de ZBBZero based budgeting - de grote oefening rond het financieringsmodel van het FAGG-aanpak. Er zijn zeventien extra outputs, die een derde van de totale uitgaven van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten vertegenwoordigen, geanalyseerd. Dit budget zal daarom een transparanter beeld geven van de werkelijke uitgaven van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, waarbij de balans tussen de efficiëntie en de kwaliteit van de geleverde output wordt gegarandeerd.

De variabele taksen in 2017 hebben betrekking op de bijdrage op medische hulpmiddelen en de jaarlijkse bijdrage voor de geneesmiddelenbewaking. De boekhoudkundige werkwijze bestaat uit twee stappen:

  • versturen van een uitnodiging tot betaling in de loop van het jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met het maximaal te betalen bedrag dat wordt ondergebracht in een aparte boekhoudkundige post;
  • in functie van het “theoretische” positieve saldo (inclusief het te betalen maximum), wordt nagegaan welk percentage van deze maxima effectief als finale taks wordt beschouwd om het boekhoudkundige resultaat van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in evenwicht te brengen.

Deze werkwijze garandeert een correcte inning van deze inkomsten dankzij de voorafgaandelijke betaling en draagt bij tot het bereiken van een boekhoudkundig resultaat in evenwicht.

PERSONEEL

personeelsleden

personeelsbewegingen

Verdeling per niveau

Verdeling per taalrol

Verdeling volgens werktijd

Aantal medewerkers

Aantal telewerkers

© 2018 - FAGG | Privacy | Disclaimer | Klachten | Online bevraging | Contact | Colofon

Volg ons

FAGG Jaarverslag 2017 - powered by THE CREW COMMUNICATION

Share This

Share this post with your friends!